Konferencja „Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji”

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zapraszają na drugą edycję konferencji „Amerykańska filozofia polityczna”. Tym razem tematem naszych rozważań będą zagrożenia demokracji.


Konferencję „Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji” planujemy na 24 i 25 czerwca 2016 r. Odbędzie się w klubie dyskusyjnym CaféTHEA we Wrocławiu.

Na rok 2016 przypadają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczny wyścig kandydatów walczących o fotel prezydencki pokazał diametralnie różne wizje zarówno przeszłości i przyszłości Ameryki, jak i diagnozy jej obecnego stanu. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych tak ogromną popularność zyskali kandydaci krytykujący stan amerykańskiej demokracji. Co ciekawsze – obaj kandydaci nie mogliby bardziej się od siebie różnić, choć obaj odwołują się do rosnącego poziomu niezadowolenia w społeczeństwie i pogłębiającej się frustracji wyborców związanej z nieefektywnością procesów demokratycznych i wybranych reprezentantów obywateli. Jednak zarówno gloryfikujący wolny rynek Donald Trump, jak i przekonujący Amerykanów do socjaldemokracji Bernie Sanders zgodnie uważają, że demokracja w Stanach Zjednoczonych zawodzi, zwłaszcza gdy to pieniądze decydują o postawach reprezentowanych przez sporą część polityków.

Zanim jednak Amerykanie wybiorą prezydenta (niekoniecznie wybierając z wymienionej wyżej dwójki), warto zastanowić się nad problemami, które Trump i Sanders wielokrotnie omawiali podczas kampanii – zagrożeń i ograniczeń demokracji amerykańskiej.

Kwestie te nie są nowe: już ojcowie założyciele debatowali na temat tego, jak skonstruować ustrój najbardziej demokratyczny (i cóż to oznacza „najbardziej demokratyczny”) i przed jakimi zagrożeniami trzeba powstającą republikę zabezpieczyć. W następnych stuleciach ten temat wielokrotnie powracał. Myśliciele upatrywali zagrożenia dla amerykańskiej demokracji w nierozwiązanym problemie „granicy koloru skóry”, w przesiąknięciu instytucji publicznych sowieckimi agentami i sympatykami, w przyznaniu prawa głosu kobietom lub braku tego prawa. Diagnozom i przestrogom towarzyszyły konkretne idee dotyczące kształtu i charakteru amerykańskiej demokracji i one także staną się tematem tegorocznej konferencji.

Proponujemy, by nasze dyskusje skupiły się następujących kwestiach i zagadnieniach:
• wizje demokracji,
• granice demokracji amerykańskiej,
• demokracja a prawo do głosowania,
• procesy demokratyczne wobec zmian demograficznych w Ameryce,
• diagnozy przyczyn kryzysu demokracji,
• alternatywy dla ustroju Stanów Zjednoczonych,
• ograniczenia wolności w imię demokracji,
• obywatelskie nieposłuszeństwo i jego granice,
• przyszłość demokracji amerykańskiej.

Planujemy wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Będzie on kontynuacją (znajdującego się obecnie w fazie redakcji) pierwszego tomu poświęconego amerykańskiej filozofii politycznej, który zostanie wydany jeszcze w 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy: https://amerykanskafilozofiapolityczna.wordpress.com/formularz/
Facebookowy profil poświęcony konferencji oraz oficjalna strona wydarzenia
Kontakt: am.filozofia.polityczna@gmail.com
English version: https://amerykanskafilozofiapolityczna.wordpress.com/english-version/
Termin konferencji: 24–25.06.2016
Miejsce: CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław
Zgłoszenia do: 05.05.2016 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia
Rozpatrzenie zgłoszeń do: 15.05.2016
Opłata konferencyjna: 200 zł (termin wpłaty 30.05.2016)
Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut
Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i wspólną dyskusję w poszczególnych panelach konferencji.
Jednocześnie informujemy, że wstęp na konferencję dla słuchaczy i uczestników biernych jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *