Za[nie]czyszczenia miasta

https://bit.ly/zanieczyszczeniamiasta

Katalog powarsztatowy powstały w ramach kooperacji Katedry Mediacji Sztuki oraz Pracowni Słowa i Obrazu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z Zakładem Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej oraz Pracownią Tekstografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISBN: 978-83-64863-20-2