Współpracuj z Tricksterem

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do współpracy wszystkie organizacje i instytucje zajmujące się działalnością kulturalną i edukacyjną, a w szczególności domy kultury, biblioteki, stowarzyszenia, koła naukowe itp. Jesteśmy również otwarci na pomysły zgłaszane nam przez pojedyncze osoby, które chciałyby zorganizować jakiś projekt, ale nie wiedzą, z kim to zrobić.  Z przyjemnością pomożemy w przygotowaniu i przeprowadzeniu rozmaitych przedsięwzięć związanych z kulturą popularną, takich jak konferencje naukowe, otwarte prelekcje i wykłady, konwenty, wydawanie książek i czasopism.

W ramach współpracy oferujemy wsparcie na różnych polach działalności:

  • działalność merytoryczna – przygotowanie i wygłoszenie wykładu, prelekcji czy referatu;
  • promocja medialna;
  • działalność wydawnicza – przygotowywanie tekstów do druku, redakcja językowa i skład;
  • przygotowanie zaplecza logistycznego.

Osoby, które chciałyby z nami współpracować, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie lub o przysłanie wiadomości na adres stowarzyszenie@tricksterzy.pl.