Humanistyczne Wizje Erotyki – inicjatywa badawcza

Badania nad erotyką i pornografią w kulturze są jednymi z prężniej rozwijających się obecnie obszarów nauki. Niestety, najczęściej taka sytuacja dotyczy badaczy i ośrodków zagranicznych. Na rodzimej scenie akademickiej tego rodzaju badania są często pomijane i spychane do kategorii tabu. Nie zmienia to jednak faktu, iż należy je prowadzić i mówić o nich głośno. To wcale nie jest coś złego czy niepoprawnego, a jedynie odsłanianie kolejnych „białych plam” w naszej wiedzy o świecie, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć świat wokół nas. Co więcej, badania nad erotyką i pornografią w chwili obecnej wydają się tym bardziej uzasadnione, że nagość czy seks są dziś wszechobecne i ogólnodostępne, a nierzadko stanowią również element strategii marketingowych. Z tego powodu, jako młodzi naukowcy, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie Inicjatywy Badawczej poświęconej szeroko rozumianej erotyce i pornografii, w ramach której chcemy prowadzić badania, organizować spotkania, konferencje oraz wydarzenia artystyczne poświęcone niniejszemu tematowi. Ważnym argumentem jest także stosunkowo mała liczba badań i opracowań na gruncie polskim, dlatego też chcemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, by ta sytuacja uległa zmianie. Naszym celem jest również stworzenie przestrzeni wymiany myśli dla naukowców podejmujących w swojej pracy takową tematykę, jak również nawiązanie współpracy z artystami, naukowcami oraz innymi specjalistami zajmującymi się erotyką i pornografią.

Członkowie Inicjatywy: Kamila Kowalczyk, Robert Dudziński, mgr Adam Flamma

Opiekun naukowy: dr hab. prof. UWr. Anna Gemra

Realizowane projekty: cykl otwartych spotkań „Humanistyczne Wizje Erotyki”, w ramach którego młodzi polscy naukowcy przedstawiają wyniki swoich badań poświęconych erotyce i pornografii w kulturze. W najbliższym czasie planujemy również organizację konferencji naukowej „Erotyka i pornografia w kulturze”, o której będziemy informować na bieżąco.