Kamp w kulturze polskiej

Przez długi czas kamp był wśród analityków kultury jedną z najpopularniejszych kategorii estetycznych. W Polsce pojawiał się w rozważaniach teoretycznych i estetycznych, dotyczących najczęściej tekstów kultur obcych, z rzadka jedynie postrzegajac wytwory i praktyki kultury rodzimej z tej perspektywy.

Choć w międzyczasie zdążono już ogłosić „śmierć kampu”, chcielibyśmy skorzystać z – być może – ostatniej okazji i zapytać śmiało i bezpruderyjnie o funkcjonowanie tej kategorii w kulturze polskiej, zarówno współcześnie, jak i w aspekcie historycznym ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Interesują nas nie tylko kampowe teksty i wytwory kultury kultury, lecz także praktyki życia codziennego.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników nauki reprezentujących takie dyscypliny, jak: literaturoznawstwo,  kulturoznawstwo, antropologia, socjologia, filmoznawstwo czy ludologia.

 • specyfika polskiego kampu
 • recepcja kategorii kampu w nauce polskiej
 • kamp doby PRL-u
 • kamp i celebryci kultury polskiej
 • kamp jako strategia twórców kultury polskiej
 • kamp jako klucz do współczesnej polskiej kultury popularnej
 • kampowe reinterpretacje kanonów kultury polskiej
 • kamp a polskie sztuki widowiskowe i performatywne
 • polskie style życia w optyce kampu
 • kamp polskich miast i wsi (architektura, urbanistyka, moda i życie codzienne)
 • kamp w kulturze państw ościennych
 • kamp w rękach polskich grup mniejszościowych

Planowany termin: 10–11.04.2015

Miejsce: CaféTHEA (Wrocław, Przejście Żelaźnicze 4)

Planowana opłata konferencyjna: 100 zł

Zgłoszenia do 1.04.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski, angielski