Antybohater w popkulturze

antihero-fin

Kategoria antybohatera aspiruje do miana jednej z najważniejszych dla refleksji nad kulturą popularną XXI wieku. Postacie tego typu pojawiają się nie tylko w tekstach literackich i filmowych, ale też w serialach, komiksach i wszelkiego rodzaju grach. Wielu bohaterów uważanych dzisiaj za kultowych w mniejszym lub większym stopniu wpisuje się w stereotypowe wyobrażenie antybohatera. Co jednak zastanawiające, przypisanie danej postaci cech antybohatera często przebiega intuicyjnie, bez uwzględnienia naukowej refleksji na ten temat. Sama kategoria antybohatera doczekała się natomiast szeregu definicji, często powstających niezależnie od siebie i nie obejmujących całej złożoności zagadnienia. Konferencja “Antybohater w popkulturze” ma na celu uzupełnienie tych badań o aktualną tematykę, jak również skonfrontowanie i rozwinięcie różnych koncepcji antybohatera. Mamy nadzieję, że konstruktywna wymiana spostrzeżeń i opinii pozwoli na pełniejsze zrozumienie tego fenomenu kultury popularnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki reprezentujących takie dyscypliny, jak: filmoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia i socjologia kultury współczesnej, literaturoznawstwo.

Proponowane zagadnienia:

 

 • Trickster – przodek antybohatera?
 •  Antybohater w perspektywie teoretycznej.
 •  Antybohaterowie w literaturze i kinie przedwojennym.
 •  Antybohater jako outsider.
 •  Status quo jest bogiem – o bezsilności antybohaterów.
 •  Kategoria antybohatera a świat przedstawiony.
 •  Cechy “modelowego” antybohatera.
 •  Adaś Miauczyński i inni antybohaterowie we współczesnym kinie.
 •  Antybohater serialowy (Walter White, Dexter Morgan, Sherlock Holmes…).
 •  Postacie z prozy Konwickiego, Świetlickiego i Pilcha (oraz inni antybohaterowie literaccy).
 •  Komiks ostoją antybohaterów?
 •  Antybohater w wirtualnej rzeczywistości.
 • Ruchy kontrkulturowe jako źródło postaw antybohaterskich.

Termin: 30-31 maja 2014 r.

Miejsce: CaféTHEA

Organizacja: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury “Trickster”, CaféTHEA.

Opiekun naukowy konferencji: prof. Anna Gemra.

Opłata konferencyjna: 50 zł (koszt materiałów konferencyjnych i przerw kawowych).

Zgłoszenia: do 10 maja 2014 r, za pomocą formularza

Kontakt: tricksterzy@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

 

 

13 thoughts on “Antybohater w popkulturze

  1. Na tym etapie nie planujemy tomu pokonferencyjnego. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tej decyzji w przypadku wysokiego poziomu konferencyjnych referatów.

 1. Czy gdziekolwiek jest dostępna relacja z konferencji? Mam tu na myśli wszelkie zapisy, czy to w formie video czy tekstu 🙂

   1. A szkoda, bo bardzo pasuje mi to do tematu pracy magisterskiej, gdzie właśnie chcę się zagłębić nad antybohaterem i jego popularnością w popkulturze ostatnimi czasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *