Humanistyczne wizje erotyki

Badania nad erotyką i pornografią są jednymi z prężniej rozwijających się obecnie obszarów nauki, co więcej, nie są już one tylko domeną ośrodków zagranicznych, coraz częściej również na rodzimej scenie akademickiej możemy zetknąć się z poświęconymi tej kwestii monografiami, książkami zbiorowymi i artykułami. Erotyka i pornografia stają się tematami konferencji, sympozjów oraz akademickich przedmiotów. Mimo to nadal zdarza się, że badania prowadzone w tym obszarze są pomijane i postrzegane w kategoriach naukowego tabu. Niezależnie od tego badania nad erotyką i pornografią w chwili obecnej wydają się jak najbardziej uzasadnione, gdyż nagość czy seks są dziś wszechobecne i ogólnodostępne, a nierzadko stanowią również element strategii marketingowych. Dlatego też mamy przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję „Humanistyczne wizje erotyki”.

Mamy nadzieję, że razem z nami podejmą Państwo refleksję nad statusem erotyki i pornografii w szeroko rozumianej kulturze popularnej, włączając w to m.in. takie jej obszary, jak literaturę, film, media, sztuka, marketing, ekonomia, historia, socjologia. Naszym celem jest również stworzenie przestrzeni wymiany myśli dla naukowców podejmujących w swojej pracy takową tematykę, dzięki czemu możliwe stanie się dodanie cegiełki do już prowadzonych badań w tej dziedzinie.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: ludologów, filologów, antropologów, socjologów, kulturoznawców, historyków, medioznawców, ekonomistów, prawników, badaczy gender studies i nie tylko.

Poniżej przedstawiamy propozycje tematów:

 • próby definiowania pornografii
 • pornografia w przestrzeni publicznej
 • władza widzenia – prawne regulacje
 • rodzaje pornografii – pornografia audiowizualna
 • przyjemność widzenia, rozkosz patrzenia
 • współczesne strategie porno
 • granica między pornografią a erotyką
 • pornografia i erotyka w cyberprzestrzeni
 • kulturowe różnice widoczne/widzenia w pornografii
 • pornoprzeniesienia – adaptacje, parodie, interpretacje
 • warunkowanie zmysłowego odbioru porno
 • wzniosłość i wstręt – estetyka w erotyce
 • feministyczne spojrzenie na pornografię
 • wykluczona z obsceny – granice akceptowalności
 • przemysł erotyczny
 • ciało jako narzędzie pornografii
 • pornografia osób wykluczonych
 • płeć i orientacja seksualna w porno

Liczymy na odważne głosy, podejmujące nie tylko kontrowersyjne kwestie, lecz także porządkujące dotychczasowy dyskurs w tej dziedzinie. Mamy świadomość, że poruszany przez nas temat bywa nieakceptowany, a zajmującym się nim badaczom odmawia się „naukowości” przedmiotu ich badań. Zależy nam przede wszystkim, aby stworzyć przestrzeń do swobodnej dyskusji oraz poszerzyć horyzonty myślenia i mówienia o pornografii, erotyce oraz związanych z nimi problemach.

Termin: 15-16 maja 2015

Miejsce: CafeTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław

Zgłoszenia do 3 maja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Planowana opłata konferencyjna: 150 zł

Kontakt: katarzyna.jewtuch@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut