Amerykańska filozofia polityczna

 Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie badaczy popkultury i edukacji popkulturowej „Trickster”

mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

„Amerykańska filozofia polityczna”

Odbędzie się ona w dniach 12-13 czerwca 2015 roku we Wrocławiu

 

 

Filozofia polityki jest odwieczną próbą ocalenia racjonalności działań zbiorowych
naszego gatunku – niezbyt trafnie określanego mianem homo sapiens.
Stefan Opara

 

Stany Zjednoczone nie są państwem jak wszystkie inne, podobnie społeczeństwo amerykańskie od początku swego istnienia było tworem wyjątkowym. Naród imigrantów, naród religii obywatelskiej, kraj wolności, w którym niewolnictwo było legalne do drugiej połowy XIX wieku. Wyjątkowość Ameryki była wpisana w wizje towarzyszące Ojcom Założycielom i po dziś dzień stanowi istotny element religii obywatelskiej wyznawanej przez Amerykanów. Pierwsze motto kraju „E pluribus unum” – z wielości jedność wskazuje także na inkluzyjność i synkretyzm, który charakteryzuje amerykańską filozofię, kulturę czy myśl społeczną. Ten wewnętrzny pluralizm zarówno kulturowy, jak i światopoglądowy, stać może za tym, iż Stany Zjednoczone przez wieki były ojczyzną wielu wybitnych myślicieli rozważających w teorii (i praktyce) nad demokracją, równością, wolnością, sprawiedliwością społeczną, bezpieczeństwem, pokojem czy związkiem pomiędzy ekonomią a polityką.

Organizatorzy konferencji pragną podjąć rozważania nad szeroko rozumianą problematyką związaną z amerykańską filozofią polityczną – tak twórcami, jak również nurtami i programami filozoficznymi. Przedmiot badań stanowić ma także próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie oraz wpływ amerykańskiej filozofii politycznej na filozofię oraz świat polityki zarówno w przeszłości, jak i obecnie oraz w projektowanej przyszłości.

Proponowane zagadnienia:

 • John Rawls i teoria sprawiedliwości
 • Libertarianizm Roberta Nozicka
 • Etyka cnoty Alasdaira McIntyre’a
 • Richard Rorty i nieuniknioność etnocentryzmu
 • Cornel West i dekonstrukcja rasizmu
 • John Dewey i progresywizm
 • Ralph Waldo Emerson i transcendentalizm
 • Henry David Thoreau i obywatelskie nieposłuszeństwo
 • Thomas Paine i prawa człowieka
 • Ojcowie założyciele – Thomas Jefferson, Benjamin Franklin
 • Federalista – Alexander Hamilton i James Madison
 • Frederic Jameson, Tery Eagelton – amerykański marksizm
 • Idea religii obywatelskiej
 • Asymilacjonizm multikulturalizm
 • Francis Fukuyama i koniec historii
 • Will Kymlicka i filozofia multikulturalizmu
 • Hannah Arendt i relacje pomiędzy władzą a przemocą
 • Charles Taylor i polityka uznania
 • Sfery sprawiedliwości Michaela Walzera

 

Organizatorzy planują wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego i mają nadzieję, że mnogość tematów nie wyczerpie się podczas czerwcowej konferencji, która stanie się pierwszym z cyklicznych spotkań poświęconych namysłowi nad amerykańską filozofią polityczną.

Dodatkowo podczas konferencji gościnne wykłady wygłoszą zaproszeni goście, których tożsamość zostanie z czasem ujawniona na oficjalnej stronie konferencji oraz profilu na Facebooku.

Zapraszamy również do odwiedzenia profilu poświęconego konferencji:

https://www.facebook.com/amfilozofiapolityczna

Oraz oficjalnej strony wydarzenia:

https://amerykanskafilozofiapolityczna.wordpress.com/

Kontakt: am.filozofia.polityczna@gmail.com

 

Termin konferencji: 12–13.06.2015

Miejsce: CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław

Zgłoszenia do: 15.04.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia

Rozpatrzenie zgłoszeń do: 30.04.2015

Opłata konferencyjna: 200 zł (termin wpłaty 15.05.2015)

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i wspólną dyskusję w poszczególnych panelach konferencji.

Jednocześnie informujemy, że wstęp na konferencję dla słuchaczy i uczestników biernych jest bezpłatny.