Ikony popkultury

vaderMimo niewątpliwej masowości, którą tradycyjnie przypisuje się kulturze popularnej, wykształcają się na jej polu zjawiska będące swego rodzaju wariacją na temat modernistycznej kategorii Autora, jak również osobliwie pojętego kanonu. Bohaterowie, twórcy, popularni autorzy, kreacje aktorskie, motywy muzyczne, charakterystyczne sceny czy innowacyjne rozwiązania gatunkowe – wszystko to cechuje się pewną kultowością czy wręcz ikonicznością, która nadbudowuje się nad językiem popkultury, wzbogacając go o kolejne znaczenia, nawiązania, konteksty i parafrazy. Ikony kultury popularnej wpływają również na rozpoznawalność poszczególnych marek, a co za tym idzie – ich sukces rynkowy. Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie. Chcemy się zastanowić, na czym polega mechanizm nadawania im statusu „kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o konsumentach popkultury.

Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Interesują nas zarówno referaty natury ogólnej czy też teoretycznej, jak również studia poszczególnych przykładów ikon popkultury.

Proponowane tematy:

– ikony popkultury a tradycja

– system gwiazdorski kina i literatury;

– ikony muzyki popularnej;

– kultowość wobec zmieniających się trendów i mód w popkulturze;

– autor jako gwiazda;

– ikona popkultury jako narzędzie promocji;

– ikoniczność gier wideo;

– aktor/reżyser jako determinanta jakości dzieła;

– ikony kina gatunkowego;

– ikoniczne rozwiązania formalne w kinie i literaturze;

– ikoniczność wielkich systemów rozrywkowych;

– ikony kultury alternatywnej.

 

Termin: 10-11 lipca 2015 r.

Miejsce: CaféTHEA (Instytut im. Jerzego Grotowskiego), Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław

Organizacja: Michał Wolski, Dawid Głownia (przewodniczący komitetu organizacyjnego), Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, CaféTHEA.

Opłata konferencyjna: 150 zł (koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej; uczestnicy konferencji mają ponadto zniżkę 10% w restauracji Vega).

Zgłoszenia: do 14 czerwca 2015 r. za pomocą formularza

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Uprzejmie prosimy o wygłoszenie, a nie odczytanie wystąpienia (mile widziana prezentacja multimedialna), punktualne przybycie i o udział w pozostałych panelach konferencji.