Propozycje wydawnicze

Wszelkie osoby lub instytucje zainteresowane współpracą wydawniczą ze Stowarzyszeniem „Trickster” proszone są o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej.
Przed wysłaniem propozycji prosimy o zapoznanie się z naszym profilem wydawniczym – wszystkie nasze pozycje są dostępne w zakładce „Publikacje”.
Czas rozpatrywania propozycji wynosi około miesiąca. Możemy w tym czasie prosić o dodatkowe informacje na temat planowanej publikacji. Prosimy, żeby nie przysyłać nam fragmentów książek z prośbą o opinię wydawniczą – nie taka jest nasza rola.
Nie bierzemy odpowiedzialności za nadesłane materiały, te przekazane nam tradycyjną drogą pocztową odsyłamy tylko na życzenie Autora i na jego koszt.
Propozycje wydawnicze przesłane nam inaczej niż przez formularz mogą być rozpatrywane znacznie dłużej.