Publikacje członków stowarzyszenia

Przemysław Dudziński

W okowach absurdu. Rozmowy kontrolowane i historia (nie)zmieniającej się Polski, [w:] Sylwester Chęciński, red. A. Dębski, R. Bubnicki, Wrocław 2015.

Filmowa pornografia dla kobiet i feministyczne postporno – próba rekonesansu [w:] Seksualność w zwierciadle humanistyki, red. A. Ponikowska et al., Poznań 2012.

Jeden procent żyje poza prawem – gatunek, męskość i wartości w Synach Anarchii [w:] Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji, red. M. Major, J. Bucknall-Hołyńska, Gdańsk 2014.

Geneza Asa – superbohatera Polski Ludowej. Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka jako kontranaliza społeczeństwa PRL-u [w:] Superbohater – mitologia współczesności?, red. M. Blaszkowska et al., Kraków 2012.

Od wideologii do oko-liczności – produkty firmy Apple w wizualnych przestrzeniach popkultury, „Polisemia” 2013.

„Czas okrutnych cudów” – „Milcząca gwiazda” w historii filmowej fantastyki naukowej demoludów [w:] Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, red. M. Zielińska, M. Zybura, Wrocław 2013.

Ciała, wiele ciał – o literackiej i kulturowej konstrukcji ciała na przykładzie powieści Michela Fabera Szkarłatny płatek i biały. [w:] Ciało cielesne, pod red. K. Konarska, Wrocław 2011.

iPod Classic i jego (krótki) żywot [w:] Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze, red. J. Małczyński, R. Tańczuk, Wrocław 2011.

Najdłuższe wakacje świata. Film plażowy (beach movies) – źródła, trwanie i zanik zjawiska gatunkowego, „Kwadratura Koła” 2012, nr 1. [dostęp]

Niesamowity PRL – „Upiór” Stanisława Lenartowicza i narodziny polskiego filmu grozy [w:] Stanisław Lenartowicz. Twórca osobny, red. R. Bubnicki, A. Dębski, Wrocław 2011, s. 95-102. [dostęp do wersji roboczej]

Uwarunkowania kulturowe twórczości filmowej na przykładzie Rogera Cormana [w:] Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2010, pod red. A. Kobylarek, A. Gil, A. Kozak, Wrocław 2011. [dostęp do wersji roboczej]

Kino Nowej Przygody, red. J. Szyłak, Gdańsk 2011. Rec. Przemysław Dudziński, Terytoria Nowej Przygody, „Ekrany”  2012, nr 6 [dostęp].

Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2011. Rec. Przemysław Dudziński, Powrót gatunków, „Ekrany”  2012, nr 11 [dostęp].

Dorota Skotaczak, Historia wizualna, Poznań 2012. Rec. Przemysław Dudziński, Nowe źródło historii?, „Ekrany”  2013, nr 12 [dostęp].

Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, S. Schahadat, Wrocław 2012. Rec. Przemysław Dudziński, Filmoznawstwo bez granic, „Ekrany” 2013, nr 3/4 [dostęp].

Robert Dudziński

Milicja, milicjanci i specjaliści. Proceduralny aspekt powieści milicyjnej [w:] Literatura kryminalna, t. 3: Na tropie motywów, red. A. Gemra, Kraków 2016.

Wszystkie kobiety porucznika Borewicza. Kobiecość i męskość w serialu 07 zgłoś się w kontekście jego literackiego pierwowzoru [w:] Kobieca strona popkultury, red. K. Jewtuch, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2016 [dostęp].

Potwór w ludzkiej skórze. Groza, lęk i niepokój w filmie Wściekły Romana Załuskiego [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015 [dostęp].

Dlaczego milicjant zamknął podejrzanego w kasie pancernej? Tylko umarły odpowie, [w:] Sylwester Chęciński, red. A. Dębski, R. Bubnicki, Wrocław 2015.

P. Dudziński, R. Dudziński, Zabić tysiąc kobiet na tysiąclecie państwa polskiego. Władza (ludowa) i śmierć w filmie Janusza Kidawy „Anna” i wampir [w:] Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, red. A. Gemra, K. Dominas, Wrocław 2015 [dostęp].

K. Kowalczyk, R. Dudziński, „Nie jesteś ty młodzianiec, tylko z piekła sataniec” – adaptacje tekstów kultury tradycyjnej w reżyserii Piotra Szulkina [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015 [dostęp].

Między literaturą a filmem, między władzą a widzem. Miejsce ideologii w serialu 07 zgłoś się i jego literackich pierwowzorach [w:] Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014 [dostęp].

Wobec nierozwiązywalnej sprzeczności. Film milicyjnych procedur w systemie gatunkowym lat 60., „Kultura Popularna” 2014, nr 40 [dostęp].

Między propagandą a rozrywką. Kryminalne seriale PRL-u, „Ekrany” 2013, nr 6.

Miasto jako element zagadki. Wrocław w Złotym Kole Stanisława Wohla [w:] Wrocław i film, red. K. Jachymek, S. Kucharska, Warszawa 2012 [dostęp].

Zrozumieć Wiedźmina. Film i serial Marka Brodzkiego a kinematografia przełomu wieków, [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński et al, Wrocław 2015 [dostęp].

„Powariowali ci filmowcy” – aktorskie adaptacje komiksów o Asteriksie, [w:] Bękarty X muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. P. Dudziński, R. Dudziński, K. Kowalczyk, Wrocław 2015 [dostęp].

Gdy pod siłownią stoją beczki z radioaktywnymi odpadami, a miasto terroryzuje transwestyta z UZI, czyli cykl filmowy Toxic Avenger wobec konwencji superbohaterskiej [w:] Superbohater – mitologia współczesności?, red. M. Blaszkowska et al., Kraków 2012 [dostęp].

R. Dudziński, K. Kowalczyk, Kość Przeznaczenia ma sześć ścianek. Model rozgrywki w Wiedźminie: Grze Wyobraźni [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński et al., Wrocław 2015 [dostęp].

Gra z niewyrażalnym strachem. Strategia adaptowania twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta na potrzeby gier [w:] Gry fabularne. Kultura – praktyki – konteksty, red. R. Dudziński, A. Wróblewska, Wrocław 2016 [dostęp].

Konrad wśród atomowego pyłu. Dziedzictwo romantyczne w zbiorze opowiadań Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe Jacka Dukaja [w:] Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, red. M. Janoszka, O. Kalarus, M. Piechota, Katowice 2013.

Zboczeniec i Szatan piją jabola. Skandalizujące treści i ich funkcja w tekstach zespołu Arka Satana w kontekście dyskursu katolickiego [w:] Skandal w tekstach kultury, red. M. Ursel et al., Warszawa 2013.

Adam Flamma

Virtual relationships. The “Witcher’s” video game universe as an example of introducing female-male relationships into virtual world [w:] „Proceedings In Global Virtual Conferemce & WORKSHOP GV-CONF 2013”, edit. Z.V. Sovreski, M. Mokryś, S. Badura, A. Lieskovsky, Publishing Institution of the University if Zilina (Słowacja).

The role of voluntary youth work in media in professional developing of young people and documentation of urban space in Wroclaw (Poland) [w:] Journalism and Mass Communication, David Publishing Company.

Słowiański bestiariusz jako ważny element nocnego locus horridus w świecie gier wideo [w:] Fantastyka słowiańska  red. D. Ajdacic, Kijów 2015.

Polonista jako badacz i osoba pracująca w przemyśle gier komputerowych [w:] Polonistyka  dziś – kształcenie dla jutra, red. A. Janus-Sitarz Kraków 2014.

Dawid Głownia

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wrocław 2013. [dostęp do rozdziału Polisemiczne potwory: Kaiju-eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli]

Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej” 2013, nr 9.

Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice Humanistyczne” 2013, nr 2/3.

The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum” 2012, vol. 31.

Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne” 2012, nr 4.

Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów, „Polisemia” 2011, nr 3.

Herosi kinematografii: początki japońskiego przemysłu filmowego, „Kultura i Historia” 2011, nr 20.

Stosunek inteligencji do zmiany pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce jako jeden z elementów transformacji ustrojowej, „Nauki Polityczne – Zeszyty Naukowe KNPUJ” 2010, nr 6.

Civil Religion a amerykańskie kino głównego nurtu, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

P. Dudzinski, D. Głownia, Kwiaty ciała i krwi: Wokół mitu filmów snuff, „Studia Humanistyczne AGH” 2014, nr 1 [dostęp].

Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana” 2014, nr 2.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum” 2013, vol. 37.

Katarzyna Jewtuch

Pantomima i Butoh. Próba wyznaczenia punktów wspólnych

A kto wie, może jeszcze przyjdzie w teatrze czas kobiet? – kobiecość w „Sprawie Moniki” Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, „Performer” 2014, nr 9 [dostęp].

Kobiecie spojrzenie na pornografię. Kobiece ciało w pornografii, „Tematy z Szewskiej” 2015, nr 2 [dostęp].

Kamila Kowalczyk

Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej, Wrocław 2016.

Obrazy grozy w filmowych renarracjach baśni Grimmów, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4 [dostęp].

Przed „dawno, dawno temu” i po „żyli długo i szczęśliwie” – o filmowych i komiksowych prequelach i sequelach na przykładzie Jasia i Małgosi braci Grimmów, „Literatura Ludowa” 2014, nr 4/5.

R. Dudziński, K. Kowalczyk, Kość Przeznaczenia ma sześć ścianek. Model rozgrywki w Wiedźminie: Grze Wyobraźni [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński, et al., t. 1, Wrocław 2015 [dostęp].

Sfilmuję ci bajeczkę… Pornograficzne adaptacje baśni na przykładzie Czerwonego Kapturka [w:] Bękarty X Muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. P. Dudziński, R. Dudziński, K. Kowalczyk, Wrocław 2015 [dostęp].

Antagoniści we współczesnych renarracjach baśni na przykładzie czarownicy z Jasia i Małgosi braci Grimmów, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3.

Różne wcielenia Szczurołapa. O sposobach przetwarzania legendy o Fleciście z Hameln w kulturze popularnej, „Literatura Ludowa” 2015, nr 3.

K. Kowalczyk, R. Dudziński, „Nie jesteś ty młodzianiec, tylko z piekła sataniec” – adaptacje tekstów kultury tradycyjnej w reżyserii Piotra Szulkina [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015 [dostęp].

Suma wszystkich schematów. Gra z tradycją kultury masowej w serialu Penny Dreadful, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015, nr 2.

„Życie długie i szczęśliwe właśnie dobiegło końca” – renarracje baśni w grze American McGee’s Grimm [w:] Nowe media w języku, kulturze i literaturze, red. K. Sakowski, Ł. M. Plęs, Łódź 2016.

„Może powinienem gwizdać na camońską tradycję baśni?”: o zabawie baśniowym tworzywem na przykładzie powieści Jasioł i Mgłosia Waltera Moersa [w:] Baśniowe i mityczne inspiracje humanistów, t. 8, red. I. Borys, M. Zaorska, Olsztyn 2016.

Baśń współczesna – baśń zepsuta? O filmowych adaptacjach baśni na przykładzie mockbusterów wytwórni The Asylum [w:] Poszukiwacze zaginionych znaczeń. Perspektywa (wy)twórcy, odbiorcy i krytyka w badaniach nad kulturą audiowizualną, red. K. Łuczyńska, M. Stańczyk, Kraków 2016.
„Co się stało z naszą bajką?” – sposoby transformowania baśni we współczesnych tekstach kultury, „Fragile” 2016, nr 4.

 

Szymon Makuch

Karpacki mikrokosmos — wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka Jak Matka Boska trafiła na Księżyc, „Góry – Literatura – Kultura” 2012, nr 6.

Między nauką a popkulturą. Funkcjonowanie pojęcia nieśmiertelności w internecie [w:] Związki i rozwiązki: relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2012, s. 217–226.

Młodość bez młodości. Literacki motyw odmładzania starców, „Litteraria” 2012, nr 39 [dostęp].

Motyw Żyda Wiecznego Tułacza w piśmiennictwie polskim do 1939 r. Próba typologii źródeł, „Literatura Ludowa” 2014, nr 4/5.

Postać Żyda Wiecznego Tułacza i jej modyfikacje w wybranych dziełach XVIII i XIX wieku, „Literatura i Kultura Popularna” 2012, t. 18.

Spotkanie z (nie)miłosiernym Bogiem  – Realizacja mitu Wiecznego Tułacza w Sybilli i Śmierci Ahaswera Pära Lagerkvista, „Litteraria” 2010, nr 38 [dostęp].

Obraz Karpat w powieści Józefa Symeona Boguckiego „Rodin, czyli duch na drodze pokuty”, „Góry Literatura Kultura” 2013, nr 7.

Władza nad śmiercią władzą nad ludźmi? Społeczne skutki rozpowszechnienia technik odmładzania na wybranych przykładach, [w:] Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014 [dostęp].

Iwona Morozow

Obrazy przemocy w kinie postmodernistycznym, [w:] Antropologia o przemocy. Przemoc w kulturze, red. I. Morozow, J. Radziszewska, Wrocław 2011.

Od intertekstu do bricolage. Hipertekstualność w filmie, [w:] Remiks. Teorie i praktyki, M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011.

„Nie, nie mamy Mechanicznej pomarańczy”. O skandalach filmowych, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2.

Kazirodztwo – tabu w kulturze i jego przedstawienia w kinie, [w:] Seksualność w zwierciadle humanistyki. Tom pokonferencyjny, red. A. Ponikowska et al., Poznań 2012.

Z Hollywood do Nollywood, czyli tam i z powrotem, „Palimsest” 2012, nr 2.

Cinema Albert Production i ich wrocławskie opowieści o bezdomnych, [w:] Wrocław i film, red. S. Kucharska, K. Jachymek, Wrocław 2012.

Antropologia i filmoznawstwo: dialogu ciąg dalszy?,„Człowiek i Społeczeństwo” 2012, t. 34.

Antropolog jako dokumentalista zaangażowany. O wrocławskiej grupie Cinema Albert Production, „Kultura Popularna” 2013, nr 1.

Joanna Płoszaj

Między fantasy a literaturą grozy. Wykorzystanie motywów powieści gotyckiej w cyklu „Zjednoczone Królestwa” Feliksa W. Kresa, [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015.

Przygody pewnego wiedźmina. Konstrukcja i destrukcja schematów fabularnych w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego zebranych w tomach Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia, [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński et al., Wrocław 2015.

Pękająca postać świata. O procesie degradacji mitu w powieści Ruda sfora Mai Lidii Kossakowskiej, [w:] Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць, red. D. Ajdacic, t. 2, Kijów 2015.

Łukasz Słoński

Świat Jana Švankmajera, „Este” 2010, t. 1.

Obraz ujarzmiony? Kilka uwag o komiksie interaktywnym, [w:] Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012.

Zabójczy las, mordercza jaskinia. Przestrzeń pozamiejska w kinie grozy, [w:] Zło w kinie.     Bohaterowie, gatunki, twórcy, red. A. Drzał-Sierocka, Warszawa 2012.

Kuba Rozpruwacz Portret(y) popkulturowy(e) [w:] Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii, red. R. Borysławski et al., Katowice 2014.

Magdalena Szewerniak

Góry przedstawiane i góry doświadczane, czyli chropowatość, konserwy i kozice [w:] Krajobraz kulturowy, red. B. Frydryczak, M. Ciesielski, Poznań 2014.

Dorota Ucherek

„Absolutnie klasyczne, absolutnie kanoniczne i absolutnie anachroniczne”? Postacie władające magią w najnowszej literaturze i serialu fantasy, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2013, s. 337–352.

„Efekt Oo!” w pieśniach ludowych? Poszukiwania metafory w folklorze,„Literatura Ludowa” 2013, nr 6, s. 55–59.

Żebrak, śpiewak, „człowiek Boży” – o dziadzie wędrownym, „Literatura Ludowa” 2011, nr 3.

Opracowanie edytorskie wiersza Konstantego Gaszyńskiego Jungfrau przy zachodzie słońca oraz komentarz edytorski do tego utworu, „Góry – Literatura – Kultura” t. 5 (2010), s. 7–8.

Kilka lat, wiele zmian – ewolucja współczesnych technik edytorskich na przykładzie dwóch wydań „Wprowadzenia do semantyki językoznawczej” Renaty Grzegorczykowej, [w:] Wyzwania współczesnego edytorstwa, red. K. Bugryn-Kisiel, Wrocław 2010, s. 67–73.

Michał Wolski

Wampir: wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze, Wrocław 2014 [dostęp].

Kino przerysowane. Strategie przenoszenia komiksów na ekran na przykładzie filmów firmy Marvel Studios [w:] Bękarty X Muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. P. Dudziński, R. Dudziński, K. Kowalczyk, Wrocław 2015 [dostęp].

P. Dudziński, D. Głownia, R. Pisula, M. Wolski, „Na ducha Lenina!” Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej, „Praktyka Teoretyczna”, 2014, nr 14 [dostęp].

National Literature to RPG’s: Vampires in the Polish Classroom [w:] Out of the Coffin and into the Classroom: Essays on Teaching the Vampire, red. L. Nevárez, New York.

Więcej niż gra wyobraźni. Kilka uwag o komputerowych adaptacjach gier RPG, „Literatura i Kultura Popularna” 2014, nr 19.

Ultimate Marvel. Komiksowa dystopia jako komentarz polityczny, [w:] Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014 [dostęp].

Przeznaczenie, pokusa, przekleństwo… Rzecz o przemijaniu w filmie wampirycznym, „Studia Filmoznawcze” 2013, t. 34.

National Literature to RPG’s: Vampires in the Polish Classroom, [w:] L. Nevárez [red.], Out of the Coffin and into the Classroom: Essays on Teaching the Vampire, New York 2014, s. 167-176.

Krwawe inicjacje. Wampiryzm jako obrzęd przejścia w kulturze popularnej lat 80. XX wieku, „Literatura Ludowa” 2013 nr 6, s. 35-46.

„Gwiezdne wojny. Część III: Zemsta Sithów” i ciągi dalsze. Zamknięty krąg?, „Znaczenia: Kultura, Komunikacja Społeczeństwo” 2013 nr 8.

Transylwania zmyślona? Obraz Karpat w literaturze wykorzystującej motyw wampira, „Góry – Literatura – Kultura” 2013 nr 6.

Niewinna potworność. Filmowe realizacje motywu dziecięcego wampira, „Studia Filmoznawcze” 2012 nr 33.

Wstyd jako cecha współczesnego antybohatera (na wybranych przykładach), „Znaczenia: Kultura, Komunikacja, Społeczeństwo” 2011 nr 5.

Licencja na adiustację – problem publikacji licencjonowanych na przykładzie wydawnictwa Amber, [w:] Wyzwania współczesnego edytorstwa, red. K. Bugryn-Kisiel, Wrocław 2010.

Książka jako towar importowany. Proces redakcji książek zagranicznych na przykładzie wydawnictwa Amber, [w:]  Warsztaty Młodych Edytorów, red. S. Trela Rabka 2008.

Między literackością a interakcyjnością. Literackie aspekty gier komputerowych na przykładzie serii „Legacy of Kain”, [w:] Kody kultury. Integracja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek Wrocław 2009.

Inkarnacje Wiecznego Łowcy, czyli rzecz o wampirach w multiwersum Marvela, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2012.

Przeznaczenie, pokusa, przekleństwo… (Nie)przemijanie w filmie wampirycznym przełomu XX i XXI wieku, „Studia Filmoznawcze” 2013, nr 34.

Kino Nowej Przygody, red. J. Szyłak, Gdańsk 2011. Rec. Michał Wolski, Arkana Nowej Przygody,  „Studia Filmoznawcze” 2013, nr 34.

Wokół cyfrowych zagadnień folklorystyki, [recenzja], „Literatura Ludowa” 2010 nr 2.

Anna Natalia Wilk

Guwernantka, zła siostra i Kopciuszek. O wychowaniu dziewcząt w rosyjskim dworku szlacheckim w pierwszej połowie XIX wieku uwag kilka, [w:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog, red. W. Popiel-Machnicki, t. 3, Poznań 2013.

«Сперва Madame за ним ходила, потом Monsieur ее смиенил». Александр Пушкин и воспитание дворянских детей в России первой половины XIX века, [w:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog, red. W. Popiel-Machnicki, M. Jaworski, t. 4, Poznań 2014.

Kot – ofiara i koza – zbawca, czyli odwrócenie symboliki zwierzęcej w „Okresie dorastania” Anny Starobiniec, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, t. 2, Katowice 2014.

Denotacja i konotacja «rusałki» w wierzeniach słowiańskich oraz w wybranych utworach współczesnej polskiej i rosyjskiej fantastyki,  „Studia Methodologica” 2014, nr 39.

Rusałka – nimfa wodna czy złowrogi duch? Wierzenia słowiańskie a współczesna rosyjska fantastyka grozy, [w:] Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць, red. D. Ajdacic, t. 2, Kijów 2015.

Obraz likantropa we współczesnej rosyjskojęzycznej fantastyce grozy (na podstawie utworów Aleksieja Atiejewa, Anny Starobiniec, Henry’ego Liona Oldi), „Slavia Orientalis” 2015, nr 4.

Anna N. Wilk, Paweł Kafarski, Kultowe bestie – literatura a nauka, „Wiadomości Chemiczne” 2014, nr 1/2.

Anna N. Wilk, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Małgorzata Filipek, Jadwiga Skowron, Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Zmysły”, „Slavia Orientalis” 2014, nr 1.

Anna Wróblewska

Ewolucja toposu herosa. Od Achillesa do Batmana,  [w:] Superbohater – mitologia współczesności?, red. M. Blaszkowska et al.. Kraków 2012 [dostęp].

Jane Austen – reinterpretacje, [w:] Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus, Katowice 2013.

Infantylizacja kultury – w poszukiwaniu utraconej młodości?, [w:] Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata, Kraków 2013.

Ja (on) i on (ja). Wariacje socjologiczne na temat powieści kryminalnej, „Opcje” 2013, nr 4.

Innowacje językowe w blogosferze – o wpisach blogerek modowych i urodowych, „Maska” 2014, nr 23 [dostęp].

Władza w komiksach na przykładzie narracji o Batmanie, [w:] Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014 [dostęp].

Kreacje światów i chrześcijańskie reinterpretacje mitów w twórczości Clive’a Staplesa Lewisa, [w:] Fantastyczne kreacje światów, red. E. Bartos et al., Katowice 2015.