Dzieci i młodzież w kręgu kultury popularnej

Funkcjonująca od wielu lat w polskim literaturoznawstwie koncepcja obiegów literackich, traktowanych jako kategorie wyróżnione przede wszystkim na podstawie adresu czytelniczego poszczególnych tekstów, dość wyraźnie wydziela jako osobny fenomen literaturę dla dzieci i młodzieży. Również idea „literatury czwartej” Jerzego Cieślikowskiego bazuje na założeniu, że teksty skierowane do dziecięcego odbiorcy są zamkniętą formalnie, tematycznie i estetycznie grupą. Chcemy zastanowić się jednak przede wszystkim nad tym, czy kategorię tę możemy rozszerzyć, analizując te teksty, które lokują się na granicy różnych obiegów.

Violetta Wróblewska zauważa, że „literatura popularna dla dzieci, która rzeczywiście istnieje, jest elementem kultury popularnej i pod jej wpływem często powstaje” – kierując się tymi słowami, pragniemy zwrócić uwagę na relacje pomiędzy tekstami kultury skierowanymi do niedorosłego odbiorcy a tekstami powstałymi i funkcjonującymi w obrębie kultury popularnej. Jak funkcjonują w literaturze dziecięcej wampiry, zombie, wilkołaki i inne figury grozy? Dlaczego Kraina Lodu jest tak popularna wśród dzieci? Na czym polega fenomen gwiazd Disneya? Co śmieszy dzieci w Shreku? Dla kogo jest Monster High? Co wyróżnia kryminały i horrory dla niedorosłych? Interesują nas zatem odpowiedzi na pytania, które wynikają bezpośrednio z przekonania o traktowaniu dziecka jako istotnego i pełnoprawnego uczestnika kultury popularnej.

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą tym tekstom kultury popularnej, które intencjonalnie są przeznaczone dla dziecięcego i młodzieżowego odbiorcy, oraz tym, które trafiają do niego wtórnie. Chcemy zarówno zastanowić się nad aspektami teoretycznymi funkcjonowania „popkulturowego obiegu dziecięcego i młodzieżowego”, jak i przyjrzeć się poszczególnym tekstom kultury.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, w szczególności literaturoznawców, pedagogów, medioznawców, kulturoznawców, antropologów kultury, filmoznawców, socjologów i filozofów.

Proponowane obszary namysłu:
• relacje między literaturą popularną a literaturą dla dzieci i młodzieży – granice, miejsca wspólne, miejsca oddzielne,
• strategie pisarskie w literaturze dla młodzieży,
• dzieci i nastolatki jako bohaterowie tekstów kultury,
• gatunkowość literatury dla dzieci i młodzieży (realizacja gatunkowa kryminału, powieści grozy, romansu itd.),
• młodzi w świecie gier komputerowych,
• najnowsze mody w literaturze dziecięcej i młodzieżowej,
• dziecko w świecie merchandisingu, dziecko jako fan,
• strategia podwójnego kodowania w tekstach kultury,
• adaptacje, renarracje, retellingi tekstów klasycznych,
• współczesne filmy dla dzieci i grupy young adult,
• strategie promocji książki i filmów dla dzieci,
• dorosły jako odbiorca tekstów prymarnie skierowanych dla dzieci,
• dziecko jako odbiorca tekstów prymarnie skierowanych dla dorosłych,
• dziecko jako czynny uczestnik, twórca i prosument kultury popularnej.

Termin: 22–23 czerwca 2017 roku

Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58)

Opłata konferencyjna: 200 zł (w cenie m.in. koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej)

Zgłoszenia: do 10 maja 2017 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego

Decyzja o przyjęciu na konferencję: do 14 maja 2017 roku

Kontakt: kamila.kowalczyk@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Wstęp dla słuchaczy – bezpłatny