Zbrodnia w kulturze

Niewiele spośród bliskich człowiekowi zjawisk doczekało się tak licznych kulturowych reprezentacji jak zbrodnia. Niezależnie od szczegółowych definicji tego pojęcia – czy mówimy o zbrodni w kontekście prawnym, czy etycznym, nazywamy nią konkretny czyn czy tylko zamiar lub zbrodniczą myśl – jest ona wszechobecna i bardzo bliska nie tylko współczesnemu człowiekowi. Samo w sobie jest to pojęcie bardzo ogólne i niezwykle pojemne. Stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców oraz narzędzie faktycznego wpływu i przeobrażania naszej rzeczywistości. Jest motywem przewodnim klasycznych dzieł literackich, muzycznych czy filmowych i stanowi nieodłączną część doniosłych momentów historii.

Celem proponowanej konferencji są interdyscyplinarne badania nad obecnością zbrodni w kulturze. Interesuje nas między innymi to, jakie strategie wobec tematu zbrodni podejmuje kultura: w jaki sposób się ją obrazuje, problematyzuje, funkcjonalizuje i w jakim kontekście się ją przedstawia..

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk takich, jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, historia, socjologia, filologia, filmoznawstwo, medioznawstwo, filozofia, etyka.

 

Proponowane zagadnienia:

Definicje i sposoby teoretycznego ujęcia zbrodni.

Charles Manson i Mike Brandon Read – zbrodniarze jako celebryci.

Tantal, Gilles de Rais, Lady Makbet i inni – reminiscencje dawnych zbrodniarzy w tekstach kultury.

Zbrodnie, które wstrząsnęły… – najgłośniejsze zbrodnie w historii.

Filozofia i moralność zabijania w mediach interaktywnych

Mniejsze zło – zbrodnia uzasadniona?

Femme fatale – zbrodnicze kobiety.

I want the world, and everything in it – chciwość, władza i pieniądze jako motyw.

Seryjni mordercy i sposób ich funkcjonowania w tekstach kultury.

Motyw zbrodni z namiętności.

W krzywym zwierciadle – współczesna satyra na temat zbrodni.

Zbrodnia w świecie wielkiej polityki.

Zbrodniarze jako protagoniści.

Termin: 16–17.10.2015

Zgłoszenia: do 30.09.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Miejsce: CaféTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław)

Opłata konferencyjna: 200 zł (koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej).

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski