Program konferencji „Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji”

W czerwcu zapraszamy do Wrocławia na dwa dni debat o współczesnych zagrożeniach demokracji. Konferencję organizujemy wspólnie z Zakładem Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejscem naszych obrad będzie klub dyskusyjny CaféTHEA we Wrocławiu. Wstęp wolny.

Program konferencji:

Piątek 24.06.16

10.30 Otwarcie konferencji

10.45–11.45 Panel I

Dr Maciej Turek (UJ) Czy system finansowania wyborów w Stanach Zjednoczonych wzmacnia demokrację, czy jej zagraża?

Dr Kamil Aksiuto (UMCS) Solidarność po zmierzchu liberalnego uniwersalizmu? O implikacjach myśli Richarda Rorty’ego

Przerwa kawowa

12.00–13.30 Panel II

Dr Marcin Gajek (CC) The promise of a “more perfect Union” and the threat of Leviathan

Prof. dr Clifford Angell Bates Jr (UW) The Theory of the State in America

Dr Sławomir Józefowicz (UW) Culture Wars – A Threat to the Liberal-Democratic Order?

13.30–14.30 Przerwa obiadowa

14.30–15.45 Wykład gościnny

Prof. dr hab. Bohdan Szklarski (UW) Jak amerykańska demokracja przekracza własne ograniczenia

Przerwa kawowa

16.00–18.00 Panel III

Mgr Julian Jeliński (UWr) Rasowy ekskluzywizm czy demokratyczny inkluzywizm? O filozofii politycznej Malcolma X

Dr hab. Barbara Grabowska (UMK) Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie – walka o prawa zwierząt

Prof. dr hab. Mateusz Nieć (AIK) Roberta Dahla przestrogi dla demokracji

Mgr Anna Kowalczyk (UŁ) Hasło „Free Trade and Sailors’ Rights” w kontekście wojny amerykańsko-brytyjskiej 1812–1814

18.00–20.00 Pokaz filmu „Inequality For All” oraz moderowana dyskusja

Sobota 25.06.16

9.30–11.30 Panel IV

Mgr Hanna Wiczanowska (UAM) Marketplace of ideas theory as a derivative of democratic protection of the freedom of expression

Mgr Rafał Szymanowski (UAM) Spory o rolę państwa w gospodarce w amerykańskiej refleksji politycznej

Mgr Piotr Szyja (UW) Demokracja i kapitalizm a globalna rola Ameryki w koncepcji Waltera Russella Meada

Agnieszka Nowak (UJ) Bezpieczeństwo jako usprawiedliwienie ograniczania swobód obywatelskich. Perspektywa amerykańska

Przerwa kawowa

11.45–13.15 Panel V

Mgr Tomasz Borycki (UP w Krakowie) Hannah Arendt, OWS i Donald Trump

Mgr Daria Zydroń-Robakowska (UAM) Polityczna (nie)poprawność w prezydenckiej kampanii wyborczej Donalda Trumpa

Mgr Grzegorz Wiktorowski (UM we Wrocławiu) Idea wolności a konserwatywne rozumienie reform zdrowotnych prezydenta Baracka Obamy

13.15–14.30 Przerwa obiadowa

14.30–16.00 Panel VI

Dr Marzena Dyszy-Graniszewska (ŚUM w Katowicach) Wizja państwa w ujęciu Johna Rawlsa w obliczu kryzysu i zderegulowanego kapitalizmu

Mgr Justyna Stiepanow (UG) Prawa wyborcze mniejszości etnicznych we współczesnej Ameryce po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Shelby County v. Holder

Mgr Przemysław Trejnis (UKSW) Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone Ameryki miały być demokracją? O genezie republikańskiego projektu Ojców Założycieli

Przerwa kawowa

16.15–18.00 Panel VII

Mgr Magdalena Rajzer, Mgr Katarzyna Konieczna (UO) Kiedy wolno torturować? Stosowanie tortur wobec podejrzanych o terroryzm w świetle uwarunkowań prawa międzynarodowego

Mgr Alicja Tiukało (UWr) Islamofobia wyzwaniem dla demokracji amerykańskiej

Mgr Łukasz Perlikowski (UMK) Imparcjalizm i pluralizm – o dwóch modelach demokracji deliberatywnej

18.00 Zakończenie konferencji

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *