Amerykańska filozofia polityczna – plan konferencji

Zapraszamy na obrady do klubokawiarnii CaféTHE w Przejściu Żelaźniczym 4.

Piątek 12.06.2015
10:00 – Rozpoczęcie konferencji

10:00 – 11:30 Panel I

 • Dr hab. Barbara Grabowska (UMK), Czy „bardziej ekspansywne” poczucie solidarności, o które apeluje Rorty, może objąć zwierzęta?
 • Dr hab. Grzegorz Francuz (UO), Rawlsa teoria sprawiedliwości a status moralny zwierząt
 • Dr Janusz Grygieńć (UMK), Silna demokracja wczoraj i dziś. Krytyka i obrona idei demokracji partycypacyjnej

PRZERWA KAWOWA

11:45 – 12:30 Wykład inauguracyjny
Prof. dr hab. Adam Chmielewski (UWr), Richard Bernstein i transformacje amerykańskiej filozofii politycznej

12:45 – 14:00 Wykład gościnny
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (SWPS), Filozofia i demokracja. Polityczne koncepcje G. H. Meada i J. Deweya

PRZERWA OBIADOWA

15:00 – 16:30 Panel II

 • Mgr Monika Mazur-Bubak (UJ), Idea wojny sprawiedliwej u Johna Rawlsa i Michaela Waltzera
 • Dr Sławomir Józefowicz (UW), Sensy i bezsensy końca historii. Apologia Fukuyamy.
 • Mgr Tomasz Sosnowski (UW), Rortiański etnocentryzm i jego konsekwencje

16:40 – 18:10 Panel III

 • Mgr Julian Jeliński (UWr), Znaczenie rasy dla urzeczywistnienia demokracji amerykańskiej w filozofii Cornela Westa
 • Mgr Robert Zontek (UWr), Angloamerykański marksizm: oświecanie Oświecenia za pomocą Oświecenia
 • Mgr Tomasz Gaczoł (UWr), Użyteczność Jamesona. O kulturowej periodyzacji ery kapitalizmu Realizm/Modernizm/Postmodernizm
 • Mgr Dorota Halina Kutyła (UW), Amerykański model protestu

 

Sobota 13.06.2015
CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław:

9:00 – 10:50 Panel IV

 • Mgr Przemysław Trejnis (UKSW), Stasis i Ameryka. James Madison o zjawisku politycznych fakcji
 • Witold Kunicki-Goldfinger (UW), Obrona projektu amerykańskiej konstytucji w pismach ukazujących się w ramach cyklu „The Federalist Papers”
 • Mgr Marta Płowiec (UKSW), Myśl polityczna Thomasa Jeffersona
 • Mgr Małgorzata Ciepłuch (UG), Myśl liberalna księży kaznodziejów Nowej Anglii w latach 1620–1775 jako podwaliny amerykańskiej filozofii politycznej

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:30 Panel V

 • Dr Marcin Gajek (CC) – Na przecięciu liberalizmu i republikanizmu: filozofia polityczna Stephena Macedo i Williama Galstona w świetle tradycji republikańskiej
 • Dr Łukasz Czajka (UAM) – Czego amerykańscy neokonserwatyści nauczyli się od Leo Straussa?
 • Dr Michał Kuź (Łazarski) – Eryk Voegelin i problem politycznej religii obywatelskiej

PRZERWA KAWOWA

12:40 – 14:00 Panel VI

 • Dr hab. Radosław Rybkowski (UJ), Religia obywatelska a wejście Ameryki na międzynarodową scenę
 • Dr Magdalena Modrzejewska (UJ), „Nieustraszeni jeffersoniści”? – próba definicji amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego
 • Mgr Estera Flieger (UŁ), III Rzesza w analizach europejskich myślicieli na emigracji w USA. Franz Neumann i Behemoth: The Structure and Practise of National Socialism

PRZERWA OBIADOWA

15:00 – 16:30 Panel VII

 • Tomasz Chabinka (UWr), Państwo nie-aż-tak-minimalne. O granicach państwa w teorii R. Nozicka
 • Mgr Jolanta Prochowicz (KUL), Problem dychotomii public/private w amerykańskiej filozofii społeczno-politycznej. Perspektywa feministyczna
 • Mikołaj Raczyński (UW), Liberalizm komunitarystyczny Johna Rawlsa

PRZERWA KAWOWA

16:40 – 18:00 Panel VIII

 • Dr Łukasz Nysler (UWr), Pragmatyczna koncepcja znaczenia i jej polityczne implikacje.
 • Marta Hoffmann (UJ), Pragmatyczny konstruktywizm? Dziedzictwo amerykańskich pragmatyków we współczesnym paradygmacie konstruktywistycznym na gruncie stosunków międzynarodowych
 • Dr Marcin Jendrzejczak (UE Katowice), Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka

18:00 – Zakończenie konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *