Sympozjum naukowe Głos Pana. Utopie i dystopie w kulturze audiowizualnej

Sympozjum naukowe
Głos Pana. Utopie i dystopie w kulturze audiowizualnej
26-27 marca 2015, sala im. M. Bobrzyńskiego,
Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Will the circle be unbroken
By and by, by and by?
Is a better home awaiting
In the sky, in the sky?
Hymn chrześcijański z 1907 r.,
wykorzystany w grze Bioshock: Infinite z 2013 r.

Choć wraz z publikacją Libellus vere aureus Thomasa More’a w roku 1516 marzenia o lepszym świecie na dobre utrwaliły się w skonwencjonalizowanej formie literackiej utopii, współcześni odbiorcy docierają do jej korzeni coraz częściej poprzez filmy, komiksy, animacje czy gry wideo, przyczyniając się do ponowoczesnego renesansu gatunku. Niezależnie od medium realizacji, trudno byłoby wymienić którąkolwiek narrację fantastyczną lub fantastycznonaukową z przełomu XX i XXI w., która w jakikolwiek sposób nie próbowałaby problematyzować eutopijności czy dystopijności danej wizji światotwórczej – i trudno byłoby zarazem nie dostrzec upowszechniającej się wśród krytyków i teoretyków tendencji do włączania komponentu utopijnego w obręb tak nawet skonwencjonalizowanych narracji jak cyberpunkowa,steampunkowa, ekotopijna czy postapokapliptyczna. Dlatego też druga edycja cyklu sympozjów Głos Pana, otwartego w 2013 r. obradami o charakterze filozoficzno-literackim, poświęcona zostanie reprezentacjom utopii i dystopii w szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej,w tym w szczególności:


1. Współczesnym odczytaniom utopii i dystopii w kulturze audiowizualnej;
2. Najnowszym typologiom utopii i dystopii w tym kontekście;
3. Utopiom i dystopiom w filmach;
4. Utopiom i dystopiom w grach wideo;
5. Utopiom i dystopiom w komisach;
6. Utopiom i dystopiom w animacjach;
7. Utopiom i dystopiom w muzyce;
8. Utopiom i dystopiom w sztuce cyfrowej;
9. Utopijnym i dystopijnym światom transmedialnym;
10. Narracjom transmedialnym w utopiach i dystopiach;
11. Utopiom i dystopiom w kulturze popularnej;
12. Utopiom i dystopiom w badaniach interdyscyplinarnych .
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: sympozjumglospana@gmail.com mija 15 grudnia 2014 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego
maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 1 stycznia 2015
roku.
Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali w Collegium Maius i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450
, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 15 stycznia 2015 r.
Organizatorzy nie przewidują publikacji pokonferencyjnej, jednakże będą sugerować prelegentom rozwinięcie referatów do postaci artykułu naukowego i przesłanie go do współpracują-
cych z cyklem sympozjów Głos Pana uznanych w środowisku czasopism naukowych (z list B i C MNiSW).
Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie sympozjum http://www.glospana.wordpress.com, na której można również przejrzeć program zeszłorocznej edycji poświęconej utopiom i dystopiom w perspektywie filozoficzno-literackiej.

Komitet organizacyjny
dr Andrzej Juszczyk
mgr Krzysztof M. Maj
mgr Mateusz Zimnoch

Stowarzyszenie Badaczy Kultury Popularnej i Edukacji Popkulturowej „Trickster” wspiera organizację drugie edycji sympozjum Głos Pana.
Zaproszenie w pliku PDF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *