Marvel Universe vol. 2 – academic conference

Trickster Association would like to invite you to the second edition of the conference dedicated to the Marvel universe. We want to focus, among others, on Marvel’s approach to the superhero motif, managing and designing a universe and realising the genre conventions.

Kobieca strona popkultury, czyli jaka?

Zapraszamy do lektury najnowszego, ósmego tomu naukowego wydanego przez Stowarzyszenie Trickster – tym razem skupionego na kwestii kobiecości w popkulturze. Autorzy tekstów analizują m.in. związek mody z pornografią, problem seksizmu w grach wideo czy kanony kobiecego piękna w reklamie. Publikacja jest dostępna w całości i[…]

Kamila Kowalczyk about renarrations of Grimm fairy tales

The twelfth volume of „The »Folk Literature« Library” [„Biblioteka »Literatury Ludowej«”] has just been released by the Polish Ethnological Society. The publication is the work of a trickster Kamila Kowalczyk who analysed renarrations of „Kinder- und Hausmärchen” fairy tale collection by Wilhelm and Jacob Grimm[…]

Kamila Kowalczyk o renarracjach baśni Grimmów

Właśnie ukazał się dwunasty tom „Biblioteki »Literatury Ludowej«” wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Publikacja jest pracą tricksterki Kamili Kowalczyk, która przeanalizowała renarracje baśni ze zbioru „Kinder- und Hausmärchen” Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej