Konferencja K6: Gry fabularne – kultura i historia

W 2014 roku mija 40 lat od premiery pierwszej i, z wielu względów do dziś najważniejszej, gry fabularnej Dungeons & Dragons autorstwa Gary’ego Gygaxa i Dave’a Arnesona. W ciągu tego czasu gry fabularne stały się jednym z istotnych mediów popkultury współczesnej, zgromadziły rzesze wiernych fanów, wytworzyły rozbudowany i wyspecjalizowany rynek we wszystkich miejscach, do których dotarły. Mimo to nie doczekały się one wciąż – szczególnie na polskim gruncie – wystarczającej atencji ze strony badaczy (pop)kultury współczesnej. Cenna książka Jerzego Zygmunta Szei Gry fabularne. Nowe zjawisko kultury współczesnej nie otworzyła niestety wielowymiarowej debaty nad zjawiskiem, które pozostaje w tej chwili przedmiotem odseparowanych od siebie prób badawczych różnych dyscyplin.

W tej sytuacji chcemy skorzystać z okazji i dać możliwość spotkania oraz wymiany doświadczeń badaczy reprezentujących różne dyscypliny, a także zainteresowanych badaniami nad grami fabularnymi. Ponadto jest to szansa, aby dać okazję do wymiany doświadczeń, konfrontacji metodologii i optyk badawczych, dzięki którym wyłonić by się mogło skonsolidowane środowisko badaczy interesującej nas tematyki.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: ludologów, filologów, antropologów, socjologów, kulturoznawców, historyków, medioznawców, ekonomistów.

Szczególnie interesują nas następujące zagadnienia:

 1. Metodologia badań nad grami fabularnymi
 2. World building w grach fabularnych
 3. Historia RPG (zarówno w aspekcie globalnym, jak i lokalnym, a szczególnie polskim)
 4. Socjologia, historia i antropologia środowisk fanowskich
 5. Przemiany rynku dystrybucji gier fabularnych
 6. Gry fabularne w optyce pedagogiki i psychologii
 7. Modele rozgrywki
 8. Motyw gier RPG w popkulturze
 9. Gry fabularne w dyskursie publicznym
 10. Adaptacje gier fabularnych w innych mediach
 11. Mechanizmy tworzenia cRPG – gier komputerowych opartych o gry fabularne
 12. Zjawisko LARP-ów
 13. Adaptacje istotnych tekstów popkultury w materii gier fabularnych
 14. Wpływ gatunków i konwencji popkulturowych na gry fabularne

 

Termin: 23–24.01.2015

Miejsce: CafeTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław

Zgłoszenia do 4.01.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Planowana opłata konferencyjna: 100 zł

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *