Zaproszenie

W imieniu Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Trickster” mamy przyjemność zaprosić Państwa na interdyscyplinarną konferencję naukową

CTHULHU NA PREZYDENTA
między władzą a popkulturą

która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UWr. w dniach 24-25 listopada 2012.

Zdarza się, że łatwo jest demaskować promowane w popkulturze nurty ideologiczne, ale jednocześnie wiadomo, że kultura popularna angażowana bywała również do walki z „imperiami zła” – niech przykładem będzie Janusz Zajdel i jego Paradyzja. Jak to się jednak prezentuje u progu kolejnej dekady XXI wieku, jak współcześnie wyglądają obecne „imperia zła” (jeśli w ogóle istnieją takie)? W kogo wymierzone są wirtualne karabiny bohaterów gier komputerowych, z kim i czym potykają się bohaterowie filmów, seriali, komiksów i książek pierwszej dekady XXI wieku? I odwrotnie. Jakie postawy i idee promują mieszkańcy osiedla Simów? Co wyznają postaci niezależne z gier cRPG? Za co umierają bohaterowie popkultury ostatniej dekady? Jaka twarz Władzy spogląda na nas z ekranów, plansz i stronic?

Zapraszamy studentów i doktorantów do wspólnych rozważań nad relacjami między kulturą popularną ostatnich lat a władzą, polityką, ideologią. Zapraszamy tych, którym szczególnie bliskie są rozważania dotyczące roli kultury popularnej w życiu społecznym, w   kreowaniu i komentowaniu rzeczywistości politycznej oraz w transponowaniu i rozpowszechnianiu znaczeń promujących określone postawy lub zachowania.

Oto kilka proponowanych tematów:

1. Wizerunek władzy w popkulturze – metody przedstawiania władzy, jej twarze (te jawne i te ukryte).
2. Ideologie w popkulturze – popkultura jako narzędzie propagowania, komentowania, krytykowania ideologii.
3. Światopogląd mediów popularnych – sposoby kreowania rzeczywistości przez media popularne (portale internetowe, tabloidy itd.).
4. Władza nad popkulturą – czy nad popkulturą da się zapanować, czy może ona być  narzędziem władzy?
5. Popkultura przeciwko władzy – czy kultura popularna jest niezniszczalną domeną wolności, która pozwala z władzą walczyć?

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tricksterzy@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *