Kamp w kulturze polskiej – program

Poniżej prezentujemy program obrad konferencji Kamp w kulturze polskiej. Obrady odbędą się w sobotę (11 kwietnia 2015) w klubie dyskusyjnym CafeTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław).

Sobota (11.04.2015)

9.00–10.30

Katarzyna Jewtuch (UWr), Kamp czy kicz? Refleksja nad polską erotyką internetową

mgr Michał Wolski (UWr), Bełkot zza papierowych kłów. Wampiry w polskich kabaretach

mgr Julian Jeliński (UWr), Polski katolicyzm w wersji kampowej? Zasadność uznania „Frondy” jako czasopisma świadomie wykorzystującego estetykę kampu

 

10.30–12.00

dr Marzena Drobner (KUL), Kamp – estetyzm – metafizyka na przykładzie wybranych utworów poezji polskiej

Angelika Poppa (UAM), Poezja Barbary Czerwijowskiej – (pre)kamp?

Michał Wieczorek (UAM), Rybka oczko puszcza… do szkieletu Zbigniewa H., czyli o pograniczach kampu i (nad)realności w najnowszej poezji polskiej

 

12.00–13.50

Sabina Misiarz-Filipek (UJ), Kamp jako styl życia – od Lubiewa do Zbrodniarza i dziewczyny Michała Witkowskiego

Anna Przybył, Tożsamość kampowa, czyli teatralizacja doświadczenia w życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej
mgr Angelika Łuszcz (UP), Kamp jako jedna z poetyckich strategii w poezji współczesnej

 

13.30–14.30 Przerwa obiadowa

 

14.30–16.30

mgr Krzysztof Siwoń (UJ), Zawartość kampu w kampie. O śladach kampowej estetyki w kinie moralnego niepokoju

mgr Robert Dudziński (UWr), Co wyrosło na Gruzie? Gulczas, a jak myślisz? i Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja jako świadomy (?) kamp

mgr Szymon Cieśliński (UŁ), Kampowa groza z kraju nad Wisłą, filmowy kicz czy efekt niezrozumienia konwencji? Rozważania wokół Pory mroku w reżyserii Grzegorza Kuczeriszki

mgr Patrycja Ratajska (UAM), Kampowanie narodowych mitów. O możliwości kampowego odczytania Miasta 44 Jana Komasy

 

16.30–18.00

Kamil Osękowski (UO), „Ta róża zgubiona”. Strategie odbioru twórczości Aldony Orłowskiej

Szymon Kobyliński (UMK), Kampowy potencjał tekstów polskiego popu

mgr Radosław Pisula (UO), Kamp w peerelowskim kosmosie. Gatunkowa hybrydyzacja w komiksach z Tajfunem

Maciej Mikołajski, Kampowe strategie budowania marki, czyli o marketingu AleBrowaru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *