Tom Fantastyczne kreacje światów

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazał się drugi tom serii „Literatura Popularna” –Fantastyczne kreacje światów (red. E. Bartos, D. Chwolnik, P. Majerski, K. Niesporek, Katowice 2014). Wśród kilkunastu tekstów poświęconych literackiej fantastyce znalazły się również dwa artykuły autorstwa członków naszego stowarzyszenia: Krzysztofa Maja (Światotwórstwo w perspektywie[…]