Obrazy grozy w filmowych renarracjach baśni Grimmów

W opublikowanym właśnie numerze czasopisma „Perspektywy Kulturoznawcze”, dostępnym nieodpłatnie w Internecie, znalazł się m.in. artykuł Kamili Kowalczyk, członkini naszego stowarzyszenia, pt. Obrazy grozy w filmowych renarracjach baśni Grimmów. Poniżej prezentujemy abstrakt tekstu i zapraszamy do lektury jego pełnej wersji.

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów reinterpretacji baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w kulturze popularnej. Autorka skupia uwagę na obrazach grozy, powstałych na kanwie klasycznych baśni oraz stara się wskazać różnice pomiędzy grozą ludową a tą, która występuje w popkulturowych adaptacjach Grimmowskich historii. Ponadto omówione zostało zjawisko komercjalizacji baśni Grimmów oraz ich fenomen w kulturze popularnej, objawiający się w wielu renarracjach i reinterpretacjach. Dzięki takiemu ujęciu zauważyć można przemiany baśni na poszczególnych etapach: od Volksmärchen przez Kindermärchen aż po Popkulturmärchen.
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *